Zadzwoń

+48 606 259 642 lub + 48 608 305 527

Email

pluskimarina@gmail.com

Już 13 i 14 maja, na przepięknych wodach jeziora Pluszne, w Marina Pluski,  pod patronatem  Wójta Gminy Stawiguda – Michała Kontraktowicza, odbędą się ogólnopolskie regaty MARINA PLUSKI CUP w widowiskowej kl. Open Skiff.

Organizator – Fundacja Yacht Klub Junga przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy O’pen Skiff. 

 Wyścigi będą rozgrywane w sobotę, 13 maja w godz. 11:30-14:00 oraz w niedzielę, 14 maja w godzinach 10:30-14:00. Uroczyste zakończenie regat zaplanowane jest na niedzielę, godz. 16:00. A wcześniej, w sobotę o g. 17.00, odbędzie się grill dla wszystkich uczestników regat w Marinie Pluski.

Sprawdź szczegóły wydarzenia:

1. Termin i miejsce regat. Regaty odbędą się w Pluskach w dniach 13-14.05.2023r. na wodach jeziora Plusznego. 

2. Organizator. Organizatorem regat jest Fundacja Yacht Klub Junga przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy O’pen Skiff. Impreza jest objęta honorowym patronatem Wójta Gminy Stawiguda. 

3. Program regat:

13.05.2023 (Sobota): 

09:00-10:00 Finalne zgłoszenia do regat 

10:00-11:00 Pokaz ratownictwa medycznego

11:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

14.05.2023 (Niedziela): 

10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

16:00 Uroczyste zakończenie regat

4. Instrukcja żeglugi. Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat oraz na tablicy ogłoszeń. 

5. Przepisy:

 a) Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, regulaminem PSKOS. 

b) Dopuszcza się, użycie żagla o powierzchni 3.5m2, 4.5m2. 

c) Regaty rozegrane w 3 katergoriach wiekowych: U12, U15, U17

6. Warunki uczestnictwa w regatach: 

a) W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający opłaconą aktualną roczną składkę członkowską Polskiego Stowarzyszenia Klasy O’pen Skiff. 

b) Zgłoszenia wstępnego należy dokonać elektronicznie na e-maila : biuro@okz.olsztyn.pl do dnia 13.05.2023r

c) Wpisowe do regat przy zgłoszeniu dokonanym w terminie do 05.05.2023 wynosi 120,00 zł, po tym terminie wpisowe łącznie wynosi 180,00 zł

d) Wpisowe jest płatne gotówką 13.05.2023 podczas finalnego zgłaszania do regat w biurze regat, umiejscowionym na plaży ul. Jeziorna 5, 11-034 Pluski. 

7. Zgłoszenie w miejscu regat 

a) Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat, które będzie się mieścić na plaży ul. Jeziorna 5, 11-034 Pluski. 

b) Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: ważne badania lekarskie, licencja sportowa zawodnika PZŻ, ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR, potwierdzenie opłaconych aktualnych składek członkowskich PSKOS. 

8. Zastrzeżenie odpowiedzialności. Zgodnie z Przepisem 3. PRŻ Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Każdy jacht jest indywidualnie odpowiedzialny za decyzję czy powinien wystartować lub czy powinien kontynuować udział w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 

9. Prawa do wizerunku. Zgłaszając się do regat uczestnicy, armatorzy i ich goście wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz dają organizatorom i sponsorom bezpłatnie prawo na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach promocyjnych, wydawniczych lub reklamowych. 

10. Dane kontaktowe:      Adam Liszkiewicz tel. 606 259 643, biuro@okz.olsztyn.pl

Rekomendowane artykuły