Zadzwoń

+48 606 259 642 lub + 48 608 305 527

Email

pluskimarina@gmail.com

Regaty odbędą się w Pluskach w dniach 25-26.05.2024r. na wodach jeziora Plusznego. 

Organizator

 Organizatorem regat jest Fundacja Yacht Klub Junga przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy O’pen Skiff. Impreza jest objęta honorowym patronatem Wójta Gminy Stawiguda. 

Program regat:

  1. 25.05.2024 (Sobota): 
  2. 09:00-10:00 Finalne zgłoszenia do regat 
  3. 11:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  4. 26.05.2024 (Niedziela): 
  5. 10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 
  6. 16:00 Uroczyste zakończenie regat
  7. 4. Instrukcja żeglugi. Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat oraz na tablicy ogłoszeń. 

Przepisy:

  1. Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, regulaminem PSKOS. 
  2. Dopuszcza się, użycie żagla o powierzchni 3.5m2, 4.5m2. 
  3. Regaty rozegrane w 3 kategoriach wiekowych: U12, U15, U17

Warunki uczestnictwa w regatach:

a) W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający opłaconą aktualną roczną składkę członkowską Polskiego Stowarzyszenia Klasy O’pen Skiff. 

b) Zgłoszenia wstępnego należy dokonać elektronicznie na e-maila :pluskimarina@gmail.com do dnia 13.05.2024r

c) Wpisowe do regat przy zgłoszeniu dokonanym w terminie do 13.05.2024 wynosi 150,00 zł, po tym terminie wpisowe łącznie wynosi 200,00 zł

d) Wpisowe jest płatne gotówką 24.05.2024 podczas finalnego zgłaszania do regat w biurze regat, umiejscowionym na plaży ul. Jeziorna 5, 11-034 Pluski. 

Zgłoszenie w miejscu regat

a) Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat, które będzie się mieścić na plaży ul. Jeziorna 5, 11-034 Pluski. 

b) Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: ważne badania lekarskie, licencja sportowa zawodnika PZŻ, ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR, potwierdzenie opłaconych aktualnych składek członkowskich PSKOS. 

Zastrzeżenie odpowiedzialności

 Zgodnie z Przepisem 3. PRŻ Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Każdy jacht jest indywidualnie odpowiedzialny za decyzję czy powinien wystartować lub czy powinien kontynuować udział w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 

Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat uczestnicy, armatorzy i ich goście wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz dają organizatorom i sponsorom bezpłatnie prawo na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach promocyjnych, wydawniczych lub reklamowych. 

Dane kontaktowe:

Adam Liszkiewicz tel. 606 259 643, pluskimarina@gmail.com

Kamila Bronakowska tel. 608 305 527 pluskimarina@gmail.com – możliwość rezerwacji miejsc w Marinie Pluski.